Hem

Hem

Jag erbjuder kortare och längre psykoterapier på psykodynamisk grund, kristerapi, konsultativa eller stödjande samtal och parsamtal. Jag tar emot vuxna och ungdomar. Psykoterapi kan även erbjudas med videosamtal.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Det är en slags garanti för att psykoterapeuten har gått en av Socialstyrelsen godkänd utbildning, är välutbildad och arbetar på ett beprövat sätt. En psykoterapeut står under tillsyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och ska ha tecknat en patientförsäkring för sin verksamhet.